To the Mountain

Foto’s: Michael De Lausnay

To the Mountain

The mountain
with trees
A person
with a white thread
going up
A person
with a white thread
going up
A person
with a white thread
going up
A person
with a white thread
going up
A person
with a white thread
going up
A person
with a white thread
going up
A person
with a white thread
going up

An open web

“To the Mountain” – Maria Kley
Maria Kley betrekt ‘tijd’ in haar beeldende kunst, in het bijzonder de impact van tijd op het menselijk bestaan en de sporen die de tijd daarbij nalaat. Zij maakt het ongrijpbare van menselijke relaties en ervaringen zichtbaar en tastbaar in sculpturen en installaties. Voor Télépherique ontwikkelt zij een participatieve installatie, die vorm krijgt tijdens individuele bergbeklimmingen van de bezoekers / Maria Kley intègre la notion de « temps» dans sa création en art plastique. Spécialement l’impact du temps sur l’existence humaine et les traces que le temps y laisse. Elle rend visuel et touchable l’impalpable des relations et des expériences humaines dans ses sculptures et installations. Pour l’Incroyable téléférique elle développe une installation participative, qui prend forme au cours d’une montée de colline individuelle des visiteurs.

Websites
www.mariakley.com
http://www.mariakley.tumblr.com (blog)

Advertisements